Handschoenen


Handschoenen worden in drie groepen verdeeld op basis van het risiconiveau (eenvoudig, middelgroot of complex ontwerp). Er moet worden gezorgd voor de selectie van handschoenen die een passend (of meer) beschermingsniveau bieden.
meer tonen...

2. Classificatie van gevarenniveaus

Pictogrammen - Overzicht en verklaring

Bescherming tegen mechanische risico's EN 388 onderverdeeld in 4 prestatieniveaus:https://assets.brillshop.de/media/wysiwyg/Ratgeber_Fotos/Arbeitsschutz/Piktogramme/EN_388.png

1 = slijtvastheid (klasse 0–4)
2 = snijweerstand (klasse 0–5)
3 = scheurvastheid (klasse 0–4)
4 = perforatieweerstand (klasse 0–4)

Bescherming tegen chemische risico's –  FULL EN 374 https://assets.brillshop.de/media/wysiwyg/Ratgeber_Fotos/Arbeitsschutz/Piktogramme/EN_374.png

Handschoen moet minstens 3 van 12 testchemicaliën met niveau 2 bevatten. Identificatieletters:

A = methanol
B = aceton
C = acetonitril
D = dichloormethaan
E = koolstofdisulfide
F = tulueen
G = diethylamine
H = tetrahydrofuraan
I = ethylacetaat
J = N-heptaan
K = natriumhydroxide 40 %
L = sulfur&aumure

Bescherming tegen chemische risico's

Bescherming tegen microorganisms EN 374 Bescherming tegen koudheid's risico EN 511EN 511

3 Prestatieklasse:

X. = convectieve koelers (klasse 0–4)
X. = contactkoelers (klasse 0–4)
X. = waterbestendigheid (klasse 0–1)

Bescherming tegen ioniserende straling EN 421 

 Bescherming tegen radioactieve besmetting EN 421

Bescherming tegen thermische risico's EN 407

  6 prestatieniveaus:

X. = brandgedrag (klasse 0-4)
X. = contactwarmte (klasse 0-4)
X. = convectieve warmte (klasse 0-4)
X. = stralingswarmte (klasse 0-4)
X. = warmtebelasting door kleine spatten
gesmolten metaal (klasse 0-4)
X. = warmtebelasting door grote hoeveelheden
gesmolten metaal (klasse 0-4)
X. = test niet van toepassing

Werken onder spanning, handschoenen gemaakt van isolatiemateriaal EN 60903


Bescherming tegen statische elektriciteit EN 1149
Beschermende handschoenen voor het hanteren van handmessen EN 1089
Bescherming voor kettingzagen gebruikers
Firefighters handschoenen EN 659
Neem de bedienings- / gebruikersinstructies EN 420 in acht
Geschikt voor contact met voedselElektrostatica EN 61340

EN 12477 Beschermende handschoenen voor lasEN 61340sers
EN 10819 Beschermende handschoenen voor vibraties
EN 455 Wegwerphandschoenen

Structuur volgens gevaarniveaus

Op basis van het risiconiveau (eenvoudig, middelmatig of complex) worden de handschoenen in drie groepen verdeeld. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat handschoenen worden gekozen die een geschikt (of hoger) beschermingsniveau bieden.

handbeschermingscategorieën

Handschoenen op de werkvloer brengen veiligheid

Handschoentype is geschikt waarvoor jobs in een handschoenplan te vinden zijn.De voordelen:

- Alle informatie over correct handschoengebruik in één oogopslag
- Uniforme kennis over de hele operatie
- Lichtere selectie van de juiste handschoen afhankelijk van de taken
- Vermijding van verwisselingen, unnöverbruik en extra materiaalkosten
- Handbouwkundige documentatie in de zin van wettelijke en normconforme arbeidsveiligheid
- Opleidingsmateriaal voor optimale arbeidsveiligheid in bedrijf