Algemene garantie-informatie

ONZE LEVERANCIER GARANDEERT DE UITVOERING, CONDITIE EN FUNCTIONALITEIT VAN ONZE PRODUCTEN IN OVEREENSTEMMING MET DE VOLGENDE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN:

Deze verklaring bevat de voorwaarden "fabrieksgarantie", "garantie" en alle andere afwijkingen van deze voorwaarden. In het volgende gebruiken we het woord "fabrieksgarantie".
Deze verklaring geldt ook voor alle garanties die verder gaan dan de wettelijke vereisten, ongeacht hoe lang de garantie van de fabrikant wordt aanbesteed.
De fabrieksgaranties vindt u in onze lange beschrijvingen en op foto's van onze artikelen.
Deze garantievoorwaarden zijn van toepassing op Duitsland. Andere landen zijn onderworpen aan speciale voorwaarden.
In het kader van de fabrieksgarantie van het 4e tot het 10e jaar neemt onze leverancier alle reserveonderdelen gratis over. Voor de uitvoering van garantiewerkzaamheden bij de dealer, eindklant of in de fabriek worden de werktijd en de reiskosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen € 98,- reiskosten en € 59,50 per uur werk. Uitgesloten van de fabrieksgarantie zijn slijtdelen zoals bekledingsmaterialen, schuimdelen (integraalschuim), kussens, rollen, oppervlakken van rekken/voetkruisen.
De garantie van de fabrikant dekt niet: a) Wijzigingen en schade veroorzaakt door gebruik dat niet overeenkomt met het beoogde doel van het product. Bovendien is schade veroorzaakt door ondeskundige behandeling niet inbegrepen in de garantie, noch is schade veroorzaakt door ongebruikelijke milieu-invloeden (extreme klimatologische omstandigheden, zuur, vocht, enz.), b) schade veroorzaakt door onderhouds- of reparatiewerkzaamheden of andere ingrepen door de klant zelf of door derden, c) schade veroorzaakt in verband met afwijkingen van de door de klant gevraagde serieproductie of als er gebruik is gemaakt van door de klant geleverde materialen. Voor deze producten geldt alleen de wettelijke garantieaansprakelijkheid, d) schade die tijdens het transport ontstaat (hier verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden).
De garantietermijnen gelden voor normaal industrieel gebruik, d.w.z. 8 uur/dag gedurende 220 werkdagen per jaar. De garantieperiode wordt overeenkomstig verkort bij meerploegendienst of 24 uur/dag gebruik gedurende het hele jaar.
De garantieperiode wordt niet opnieuw gestart of opgeschort als er een garantiedienst wordt verleend.
In geval van klachten vragen wij u dringend om de volgende informatie: Beschrijving van schade of defect, modelaanduiding, modelnummer, modelnummer, AB-nummer, indien van toepassing leveringsbon of factuurdocument. Deze informatie over de modellen is op elk product te herkennen aan een etiket op de onderkant van het artikel. Indien deze gegevens niet worden verstrekt, kan onze leverancier weigeren een klacht te behandelen. De klachtenafhandeling is nog sneller en eenvoudiger als u ons een foto en/of een korte video samen met de bovengenoemde gegevens toestuurt. Kwaliteit is een essentieel onderdeel van onze bedrijfsfilosofie. Uitgebreide kwaliteit en duurzaamheid worden gegarandeerd door de toepassing van kwaliteitsmanagement volgens DIN EN ISO 9001:2008, de toepassing van milieumanagement volgens DIN EN ISO 14001:2009, de EMAS III-verordening (EG 1221:2009) en de BS OSHAS 18001:2007 norm voor gezondheid en veiligheid op het werk. Bovendien voldoen al onze producten aan het GS-keurmerk, de DIN EN 1335:1-3 norm en de Blauwe Engel (RAL-UZ-117).

Bovendien geven wij speciale fabrieksgaranties voor onze individuele leveranciers:

ZARGES-garantie

De naam ZARGES staat al tientallen jaren voor topkwaliteit. Het kwaliteitssysteem van ZARGES is geaudit in het kader van een certificeringsaudit en voldoet aan de laatste stand van de techniek.

DIN EN ISO 9001: 2015 norm. Wij zien de voortdurende verdere ontwikkeling van onze productie- en kwaliteitsprocessen als een verplichting tegenover onze klanten. Wij garanderen dat onze aluminium ladders en seriesteigers ook vrij zijn van constructie-, verwerkings- en materiaalfouten.

Deze garantie geldt in heel Europa voor de bovengenoemde ZARGES-producten die na 01.01.2002 zijn aangeschaft. Het kan binnen tien jaar na de datum van aankoop worden gebruikt. Het aankoopbewijs dient als bewijs. In het geval van een garantieclaim wordt het product gerepareerd of vervangen nadat het naar het dichtstbijzijnde ZARGES-bedrijf is gestuurd. Andere claims zijn uitgesloten. Alle andere wettelijke rechten van de koper worden door deze garantie niet beperkt.

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK Garantie


15 jaar kwaliteitsgarantie
Garantievoorwaarden Wij selecteren de beste materialen en geschikte productieprocessen voor onze producten. Wij zijn een gecertificeerd bedrijf volgens DIN EN ISO 9001:2015 en hebben een functionerend kwaliteitsmanagementsysteem. Daarom kunnen wij u 15 jaar garantie geven op onze serieproducten. Motoraandrijvingen of extra elektrische, hydraulische of pneumatische apparatuur en hun toevoerleidingen zijn uitgesloten - hier is de wettelijke regeling van toepassing. De garantie begint op de dag van aankoop; facturen of kassabonnen dienen als bewijs. De garantie strekt zich uit tot materiaal-, verwerkings- of constructiefouten waarvoor wij verantwoordelijk zijn. Schade veroorzaakt door natuurlijke slijtage, onjuist gebruik of wijziging valt niet onder de garantie. In het geval van een garantieclaim zullen wij ofwel het gebrek verhelpen of het defecte artikel naar eigen goeddunken vervangen. Verdere claims zijn uitgesloten.

Gardena Garantie

GARDENA Manufacturing GmbH geeft 2 jaar garantie op alle producten vanaf de datum van aankoop bij uw dealer, indien de apparatuur uitsluitend voor privédoeleinden is gebruikt. Deze fabrieksgarantie geldt niet voor gebruikte producten die op een secundaire markt worden gekocht. Sommige producten hebben een uitgebreide garantie.

De garantieperiode voor alle nieuwe Combisystem tuingereedschappen, kleine gereedschappen en handbediende maaigereedschappen (tuin, tak, haag en grasschaar) die na 01.06.2005 bij een dealer in Europa worden gekocht, bedraagt 25 jaar als de gereedschappen uitsluitend voor privédoeleinden worden gebruikt.

Voor geselecteerde artikelen van het originele GARDENA-systeem die na 01.01.2018 als nieuwe goederen bij een dealer in Europa werden gekocht, bedraagt de garantieperiode 5 jaar als de apparaten uitsluitend voor privédoeleinden werden gebruikt.

De garantie heeft betrekking op alle essentiële gebreken van het product die aantoonbaar te wijten zijn aan materiaal- of fabricagefouten. Dit gebeurt door een vervangende levering van een foutloos apparaat of door de gratis reparatie van het apparaat dat naar ons goeddunken wordt ingezonden, indien de volgende voorwaarden worden gegarandeerd:

- Het apparaat is op de juiste wijze en in overeenstemming met de aanbevelingen in de gebruiksaanwijzing behandeld.
- De koper of een derde partij heeft geen enkele poging gedaan om het apparaat te openen of te repareren.
- Alleen originele GARDENA reserve- en slijtageonderdelen werden gebruikt voor de werking.

Normale slijtage van onderdelen en componenten, optische veranderingen, evenals slijtage en verbruiksartikelen zijn uitgesloten van de garantie.

Deze fabrieksgarantie heeft geen invloed op de wettelijke garantieclaims tegen de dealer/verkoper.